MENÜ

KAPAT

OZAKİ
AMELİYATI
Nedir, Nasıl Yapılır?

Ozaki Ameliyatı Nedir, Nasıl Yapılır?

BİKÜSPİD
AORT KAPAK
TEDAVİSİ /
AMELİYATI
Genel Bilgi

Biküspid Aort Kapak Tedavisi / Ameliyatı

AORT KAPAK
TAMİRİ /
AMELİYATI
Genel Bilgi

Aort Kapak Tamiri / Ameliyatı

KORONER
BYPASS
AMELİYATI
Nedir, Nasıl Yapılır?

Koroner Bypass Ameliyatı Nedir, Nasıl Yapılır?

AORT
ANEVRİZMASI
NEDİR?
Genel Bilgi

Aort Anevrizması Nedir?

TAVİ
YÖNTEMİ
NEDİR?
Genel Bilgi

Tavi Yöntemi Nedir?

KALP
AMELİYATLARINDA
ROBOTİK
CERRAHİ
Nasıl Uygulanır?

Kalp Ameliyatlarında Kullanılan Robotik Cerrahi Nasıl Uygulanır?

KALP
AMELİYATLARINDA
ROBOTİK
CERRAHİ
Her Hastaya
Uygulanabilir mi?

Kalp Ameliyatlarında Kullanılan Robotik Cerrahi Her Hastaya Uygulanabilir mi?

EVAR
NEDİR?
Nasıl Uygulanır?

Karın Bölgesinde Oluşan Aort Anevrizmalarının Tedavisinde Uygulanan Evar Nedir ve Nasıl Uygulanır?

TAVİ
YÖNTEMİ
Riskleri Var mıdır?

Aort Kapağı Değişimine Alternatif Olan Tavi Yönteminin Riskleri Var mıdır?

EVAR
YÖNTEMİ
Riskleri Var mıdır?

Aort Anevrizmalarının Tedavisinde Uygulanan Evar Yönteminin Riskleri Var mıdır?

ENDOSKOPİK
DAMAR
ÇIKARTILMASI
İŞLEMİ
Nasıl Uygulanır?

Endoskopik Damar Çıkartılması İşlemi Nasıl Uygulanır?

ENDOSKOPİK
DAMAR
ÇIKARTILMASI
İŞLEMİ
Her Hastaya
Uygulanabilir mi?

Endoskopik Damar Çıkarılması İşlemi Her Hastaya Uygulanabilir mi?

ROBOTİK
CERRAHİ
Hangi Kalp
Hastalıklarında
Uygulanabilir?

Robotik Cerrahi Hangi Kalp Hastalıklarında Uygulanabilir?

ROBOTİK CERRAHİ İLE MİTRAL KAPAK
AMELİYATI
Nasıl Yapılır?

Robotik Cerrahi ile Mitral Kapak Ameliyatı Nasıl Yapılır?

ROBOTİK CERRAHİ İLE KORONER
BYPASS
AMELİYATI
Nasıl Yapılır?

Robotik Cerrahi ile Koroner Bypass Ameliyatı Nasıl Yapılır?

ROBOTİK CERRAHİ İLE KALP
DELİĞİ (ASD)
AMELİYATI
Nasıl Yapılır?

Kalp Deliği Ameliyatı (ASD) Robotik Cerrahi ile Nasıl Yapılır?

KALP VE DAMAR
HASTALIKLARINDA
ROBOTİK
CERRAHİ
Nasıl Uygulanır?

Kalp ve Damar Hastalıklarında Robotik Cerrahi Nasıl Uygulanır?

KOLTUK ALTI
KALP AMELİYATI
NEDİR?
Genel Bilgi

Koltuk Altı Kalp Ameliyatı Nedir?

ROBOTİK
KALP
AMELİYATI
Nedir, Nasıl Yapılır?

Robotik Kalp Ameliyatı Nedir, Nasıl Yapılır?

ROBOTİK
KALP
AMELİYATI
Avantajları Nelerdir?

Robotik Kalp Ameliyatlarının Avantajı Nelerdir?

MİTRAL
KAPAK
YETMEZLİĞİ
Tedavi Yöntemleri
Nelerdir?

Mitral Kapak Yetmezliği Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

MİTRAL
KAPAK
YETMEZLİĞİ
Dereceleri Nelerdir?

Mitral Kapak Yetmezliği Dereceleri Nelerdir?

MİTRAL KAPAK
YETMEZLİĞİ
NEDİR?
Genel Bilgi

Mitral Kapak Yetmezliği Nedir?

MİTRAL
KAPAK
AMELİYATI
Nasıl Yapılmaktadır?

Mitral Kapak Ameliyatı Nasıl Yapılmaktadır?

MİTRAL
KAPAK
NEDİR?
Genel Bilgi

Mitral Kapak Nedir?

KORONER
BYPASS
AMELİYATI
Ne Kadar Sürer?

Koroner Bypass Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

KALP VE
KALP
KAPAKÇIĞI
AMELİYATI
Olası Riskler
Nelerdir?

Kalp ve Kalp Kapakçığı Ameliyatında Karşılaşabileceğiniz Olası Riskler Nelerdir?

KALP
AMELİYATI
Sonrasındaki
Süreçler Nelerdir?

Kalp Ameliyatı Sonrasındaki Süreçler Nelerdir?

KALP
AMELİYATI
Ne Kadar Sürer?

Kalp Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

KALP
KAPAKÇIĞI
AMELİYATI
Sonrasındaki
Süreçler Nelerdir?

Kalp Kapakçığı Ameliyatı Sonrasındaki Süreçler Nelerdir?

KALP
KAPAKÇIĞI
AMELİYATI
Öncesindeki
Süreçler Nelerdir?

Kalp Kapakçığı Ameliyatı Öncesindeki Süreçler Nelerdir?

KALP
KAPAKÇIĞI
AMELİYATI
NEDİR?
Genel Bilgi

Kalp Kapakçığı Ameliyatı Nedir?

KALP DAMAR
TIKANIKLIKLARI
CERRAHİ
TEDAVİSİ
Nedir, Nasıl Yapılır?

Kalp Damarı Tıkanıklıklarının Cerrahi Tedavisi Nedir, Nasıl Yapılır?

KALP
AMELİYATI
NEDİR?
Genel Bilgi

Kalp Ameliyatı Nedir?

KALP
AMELİYATI
ÖNCESİ
Hazırlık Süreci

Kalp Ameliyatı Öncesi Hazırlık Süreci

AÇIK
KALP
AMELİYATI
Nedir, Nasıl Yapılır?

Açık Kalp Ameliyatı Nedir, Nasıl Yapılır?

VARİS
NEDİR?
Genel Bilgi

Varis Nedir?