Endoskopik damar çıkartılması işlemi nasıl uygulanır ?

Linkedin Pinterest
Youtube

Endoskopik damar çıkartılması işlemi özellikle koronal bypass ameliyatlarında kullanılan bir tekniktir.
Klasik ameliyatlarda bypass damarı olarak kullanılacak damarı biz genellikle bacaktan veya koldan almaktadyız ve Klasik Ameliyatlarda bu kesimler boydan boya yapılmaktadır.
Endoskopik damar çıkartma işleminde ise 2cm lik küçük bir kesi yapılarak sonrasında uzunca bir kamera (endeskop) yardımı ile odalar boylu boyuncu görüntülenerek serbesleştirilmekte, yan dalları yine koter ile yakılarak damar küçük bir kesiden ameliyata hazır hale getirilmektedir.