MENÜ

KAPAT

Yazılar

Kansız Ameliyatlar: Kansızlığa Dayanamayan Hasta mı, Yoksa Hekim mi?

Koroner bypass ameliyatında hiç kan verilmeyen 1854 hastanın analizi.

Bu çalışmada koroner bypass ameliyatı olup hiç kan verilmemiş 1854 hasta kardiyopulmoner bypass esnasında en düşük hematokrit seviyesine göre 2 gruba ayırıldı. 1680 hastada en düşük hematokrit seviyesi %21’in üzerinde iken (ortalama %28.5), 174 hastada bu değer %21’in (ortalama %19.7) altındaydı. Bu iki hasta grubu komplikasyonlar ve sağ kalım açısından karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç olarak kardiyopulmoner bypass esnasında hematokrit seviyesinin düşük olmasının ameliyat sonuçlarını etkilemediği düşünüldü.

Yazının Devamı >

Kansız Ameliyatlar: Kansızlığa Dayanamayan Hasta mı, Yoksa Hekim mi? hakkında soru ve yorumlarınızı bizimle paylaşın.

avatar