MENÜ

KAPAT

İlgi Alanları

Transkatater
Girişimler

Bir iğne deliğinden dolaşım sistemine yönlendirilen kateter ismi verilen özel, ince ve esnek bir borucuk (sonda) vasıtasıyla yapılan işlemlerdir. Bilinen en yaygın transkateter işlem kalp damarlarına konan koroner stentlemedir. Transkateter işlemler sayesinde açık ameliyatlara gerek kalmaz ve genellikle lokal anestezi ile işlem tamamlanır.

Karotis Stentleme Nedir?

Şah damarı olarak bilinen ve beynimizi besleyen karotis damar tıkanıklıklarında uygun hastalarda lokal anestezi ile kasıktan girerek damardaki tıkanıklığın stent yöntemi ile açılmasıdır.

EVAR – TEVAR Nedir?

Kalpten çıkan ana damar olan aorta’nın anormal genişlemesi sonucu baloncuklaşmasına anevrizma denir. Normalde 2-3 cm çapında olan bu damarın çapı 5 – 5.5 santimin üzerine çıktığı zaman bu damarın kendi kendine yırtılma ihtimali yükselmektedir.
Anevrizmaların bulundukları yere göre tedavi yöntemleri değişiklik gösterebilir. Göğüs boşluğu ve karın boşluğunda olan anevrizmalar anatomik yerleşimleri uygunsa kapalı yöntemlerle transkateter olarak tedavi edilebilir. Karın bölgesindeki aort damarlarının anevrizmalarının tedavisinde uygulanan EVAR yönteminin açılımı; endovasküler anevrizma tamiridir. Bu anevrizma göğüs boşluğunda ise yapılan işlem TEVAR (Torasik endovasküler anevrizma tamiri) adını alır.
Bu yöntem karın içindeki aort damarının baloncuklaşmasında (anevrizma) kullanılan bir yöntemdir.
Karın içerisindeki aort damarı normalde yaklaşık 2 cm çapında bir damardır. Bu damarın Normalde eski klasik ameliyatlarda boydan boya karın boşluğu açılarak, o damar ortaya koyularak damardaki akımı durdurarak o damarı suni damar ile değiştirilirken EVAR yönteminde ise karında herhangi bir kesi yapmadan, sadece kasıktan giriş yapılarak o bölgeye stentli bir damar koyularak işlem tamamlanır ve hasta sağlığına kavuşturulur.

TAVİ Nedir?

TAVİ yöntemi aynen anjiyografide yapıldığı gibi kasıktan kateterle girilerek kireçli aort kapağının içine kateter içine sıkıştırılmış olan kapağı yerleştirme işlemidir.
TAVİ yönteminin uzun dönem sonuçları henüz belirsiz olduğundan, ve kendine özgü bir takım risklerinden (kalp bloğu ve artmış kalp pili ihtiyacı, kapağın etrafından olan kaçak, kireç embolisi, ve uzun süre dayanıklılık konusunda bir takım tereddütler) dolayı henüz tüm hastalarda güvenle kullanılabilecek bir durumda değildir. Türkiye’de TAVİ yapan ikinci merkez olan kliniğimizin bir diğer özelliği halen cerrahi ekip tarafından bu işlemin rutin yapıldığı ilk ve tek merkezdir.

Transkateter Mitral Kapak Girişimleri Nelerdir?

Mitral kapak hastalıklarının tedavisinde kateter yöntemlerinin kullanılması yaygınlaşmaya başlamıştır. TAVI yöntemine benzer bir teknik ile mitral kapak onarımı ve değişimi yapılabilmektedir. Bu operasyonlar şu an için açık ameliyatların yapılabilmesi açısından yüksek risk teşkil eden sınırlı bir hasta grubunda uygulanmaktadır.

Mitraclip İşlemi Nedir?

Kasıktan girilerek anjiyografi yöntemi benzeri bir teknik ile mitral kapağın tamir edilebilmesine olanak sağlayan bir yöntem olup, özellikle kalp yetmezliği ile seyreden mitral kapak yetmezliğinin tedavisinde kullanılmaktadır. Halk arasında mandallama yöntemi denilen bu teknik ile mitral kapaktaki kaçaklar transkateter yöntemle tedavi edilir.

Tendyne İşlemi Nedir?

Bu yöntem ile mitral kapak biyolojik bir protez kapak ile değiştirilmektedir. İşlem sol gögüs yan tarafından yapılan küçük bir kesi ve kateter yönteminin kullanılması ile gerçekleştirilir.

Transkatater Girişimler hakkında
soru ve yorumlarınızı bizimle paylaşın.

avatar