Kalp Sağlığı

Ritim Bozuklukları (Atriyal Fibrilasyon)

Ritim Bozuklukları (Atriyal Fibrilasyon)

Kalp Sağlığı

Kalp ritim bozukları hakkında genel bilgilere yer veren ve ritim bozukluğunun medikal ve cerrahi tedavileri...

Kalp Damar Hastalıkları

Kalp Damar Hastalıkları

Kalp Sağlığı

Anevrizma Anevrizma, büyük damarların balonlaşması anlamına gelmektedir ve hayati tehdit oluşturur. Bu balonlaşma hemen kalp...

Kapak Hastalıkları

Kapak Hastalıkları

Kalp Sağlığı

Kalp kapak hastalıklarının kalpte ne tür bozukluklara sebep olacağını ve bu hastalıkların ne şekilde ve...

Koroner Arter Hastalığı

Koroner Arter Hastalığı

Kalp Sağlığı

Koroner arter hastalığının ne olduğu, insan vücudunda ne gibi belirtiler gösterdiği, hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemleri...

Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Erişkin Kalp Sağlığı

Kalp hastalıklarında uygulanan cerrahi yöntemlerin neler oldukları ve bu operasyonların ne şekilde uygulandıkları hakkında...

Invaziv Kardiyolojik Tedavi Yöntemleri

Invaziv Kardiyolojik Tedavi Yöntemleri

Erişkin Kalp Sağlığı

İnvaziv kardiyolojik yöntemlerin kalp sağlığı konusunda ne gibi etkileri olduğu, ne şekilde uygulandıklarını ve çeşitleri...

Kalp Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

Kalp Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

Erişkin Kalp Sağlığı

Kalp hastalıklarında uygulanan tanı yöntemlerini, bu yöntemlerin uygulanma şekillerini, çeşitlerini açıklayan, bilgi veren içeriktir....

Kalp Damarlarındaki Daralma

Kalp Damarlarındaki Daralma

Erişkin Kalp Sağlığı

Kalp hastalıklarının bir çeşidi olan kalp damar tıkanıklıklarının ve daralmaların neler olduğunu, bu daralmaların nasıl...

Kalp Hastalığı Belirtileri

Kalp Hastalığı Belirtileri

Erişkin Kalp Sağlığı

Kişilerde rastlanan kalp hastalıklarının genel belirtileri ve bu belirtiler hakkında yapılan kısa açıklamaların bulunduğu içeriktir....

12