Ritim Bozuklukları

Ritm Holteri

Ritm Holteri

Tanı Yöntemleri

Ritm holteri, portatif olan bu cihazın hastalar üzerinde ne amaçla kullanıldığı, kullanım alanlarını ve kullanım...

Ritim Bozuklukları (Atriyal Fibrilasyon)

Ritim Bozuklukları (Atriyal Fibrilasyon)

Kalp Sağlığı

Kalp ritim bozukları hakkında genel bilgilere yer veren ve ritim bozukluğunun medikal ve cerrahi tedavileri...