Damar Sertliği

Kalp Damar Hastalıkları Nedir?

Kalp Damar Hastalıkları Nedir?

Kalp Damar Hastalıkları

Kalbin beslenmesinde rol oynayan koroner damarlarda oluşan, darlık ve tıkanıklıkların insan vücuduna ne gibi etki...

Atardamar (arter) Tıkanıklığı

Atardamar (arter) Tıkanıklığı

Periferik Damar Hastalıkları

Atardamar hastalıklarının çeşitlerini, nedenlerini, akut ve kronik tıkanmaları, hastalıkta uygulanan medikal ve cerrahi yöntemleri anlatan...