Aort Kapak Ameliyatı

Linkedin Pinterest

En sık yapılan aort kapak ameliyatları, kalsifik aort kapağı , romatizmal aort kapağı ve biküspid aort kapağı hastalıkları nedeni ile yapılmaktadır. Aort Kalp Kapağı ameliyatlarında öncelikli olarak kalp kapağının tamir edilmesi, tamire uygun değil ise protez kapak ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Cerrahi Çözümler

Ameliyat görselleriGörmek istiyorum

Aort Kapak Ameliyatı

Aort Kapak: Aort kapağı kalbin sol karıncığının çıkışındadır. Kanın kalpten en büyük atardamar olan aorta geçişini kontrol eder. Kalbin pompaladığı kanın tekrar kalbe geri dönmesini engellemektedir. Bu kapakta hastalık sonucu darlık veya yetersizlik olabilir.

Aort Kapak Darlığı Nedir?

Aort kapak darlığı en sık olarak akut romatizmal ateşin sekeli olarak görülür. Konjenital (doğumsal) veya dejeneratif nedenler de aort darlığına neden olabilir.
En sık rastlanılan konjenital neden, aort kapağının (tricuspit) 3 parçalı olması gerekirken bicuspit (2 parçalı) olması durumudur. Kanı vücuda pompalayan sol karıncık adalsie kalınlaşarak (hipertrofi) önündeki engeli aşmaya çalışır. Bunun sonucu olarak kalbin içindeki basınç çok yükselir. Zaman içinde kalp yetmezliği ortaya çıkar.

Aort Kapak Darlığının Belirtileri Nelerdir ?

Hastalar genellikle uzun süre belirti vermeden yaşarlar. Kapak alanı normalde 2.5-3.5cm2 dir ve bu alan 1 cm2 nin altına düşerse belirtiler ortaya çıkar. Aort darlığının klasik belirtileri: konjestif kalp yetmezliği (nefes darlığı, çabuk yorulma, periferik ödem) göğüs ağrısı ve senkoptur (bayılma). Bu belirtiler ortaya çıktıktan sonra hastalığın gidişi kötüleşir. Tanısı için ekokardiografi yeterli olsa da operasyon öncesi değerlendirmek için kalp kateterizasyonu yapılmalıdır. Aort kapak darlığının en korkulan sonucu ani ölüm riskidir.

Aort Kapak Darlığında Ameliyat Ne Zaman Yapılmalıdır ?

  • Ameliyat endikasyonu için asemptomatik hastalarda ekokardiografide,
  • Kapak alanının 0.7 cm² den az olması ya da
  • Hastanın konjestif kalp yetmezliği, anjina (göğüs ağrısı) ve senkoplarının olması yeterlidir.
  • Sol ventrikül ile aort arasındaki ortalama sistolik basınç farkının 50mmHg üzerinde olması da ameliyat endikasyonudur.

Aort Kapak Yetersizliği Nedir?

Aort kapak yetmezliğinin en sık sebebi akut romatizmal ateş hasarıdır. Bunun yanı sıra kapağı tutan konnektif (bağ) dokusu hastalıkları ve travmalarda kapak yetmezliği oluşturabilirler. Aort yetmezliğinde aortaya pompalanan kanın bir miktarının sol ventriküle geri dönmesi ve buna bağlı olarak ventrikül iş yükünün artmasıdır. Aynen darlıkda olduğu gibi bu durum bir süre kalp adalesinin kalınlaşması ile tolere edilir. Ancak sonunda kalp fonksiyonları bozulur.

Aort Kapak Yetersizliğinin Belirtileri Nelerdir ?

Hastanın yakınmalarının ortaya çıkması uzun yıllar alır. En erken belirti sol ventrikül fonksiyon bozukluğuna bağlı nefes darlığıdır. Zamanla konjestif kalp yetmezliği ve anjina ( göğüs ağrısı) ortaya çıkar.
Normal sol ventrikül fonksiyonlarına sahip yakınmasız hastalara medikal tedavi verilip izlenmelidir.

Aort Kapak Yetersizliğinde Ameliyat Ne Zaman Yapılmalıdır ?

Asemptomatik hastalarda ekokardiyografide sol ventrikül fonksiyonlarında bozulma varsa ( sol ventrikül end sistolik çapı 55mm fazla ise FS ve EF de düşme varsa) hasta kateterizasyon için yönlendirilmeli, kateterizasyonda ciddi aort yetmeliği ve sol ventrikül fonksiyon bozukluğu saptanırsa opere edilmelidirler.
Ciddi aort yetmezliği ve konjestif kalp yetmezliği olan hastalar mümkün olan en kısa sürede ameliyat edilmelidir.

Aort Kapak Ameliyatı Nasıl Yapılır :

Kalp Ameliyatlarında en çok kullanılan yöntem; Sternum adı verilen iman tahtası kemiğinin kesilmesi ile yapılan klasik kalp ameliyatıdır. Alternatif olarak aort kapakçığı ameliyatları Minimal İnvaziv ( Küçük Kesi, Koltuk Altı Kalp Ameliyatı v.s ) yöntemler kullanılarak yüksek başarı oranları ile giderek artan sayılarda yapılmaktadır. Da Vinci Robotik Cerrahi ile aort kapakçığı ameliyatlarının yapılabilmesi konusunda çalışmalarımız sürmektedir.
Bu tür ameliyatların en büyük avantajları; kemiğin hiç kesilmemesi veya kısmen kesilmesi, daha az ağrı, daha hızlı iyileşme, küçük kesi nedeni ile daha kozmetik olması ve günlük yaşantıya daha çabuk dönülmesidir.
Cerrahi tedavi, kalp kapağının öncelikle tamir edilmesidir. Tamirin mümkün olmadığı durumlarda hasta kapak uygun ölçü ve yapıda protez kapak ile değiştirilir. Bazı durumlarda kapaktaki yetmezlikle birlikte aortta (kalpten çıkan ana atardamar) da genişleme vardır. Bu durumda kapakta kireçlenme yoksa hastanın kendi kapağı kullanılarak aorta değiştirilir (David ameliyatı). Özellikle biküspid aort kapağı olan hastalarda kapakta aşırı kireçlenme yoksa kalp kapağı tamir edilebilir. Kapak deforme olmuşsa kapakla birlikte aortanın da greft olarak adlandırılan tüp şeklinde yapay bir materyal ile değiştirilmesi gerekebilir (Bentall ameliyatı).