Aort anevrizmalarının tedavisinde uygulanan evar yönteminin riskleri var mıdır ?

Linkedin Pinterest
Youtube

Karın bölgesindesindeki Aort anevrizmalarının tedavisinde uygulanan evar yönteminin risklerini erken ve geç olarak 2’ye ayırmak gerekmektedir.

 

Erken riskler; İşlem esnasında damar giriş yerinde ortaya çıkabilen kanama yırtılma ve çatlama gibi problemler sayılabilir.Diğer taraftan böbrek damarlarına olan mesafesi çok önemlidir.Stent anevrizmayı kapatırken böbrek damarlarını da kapatabilir ve bu da karşılaşılabilir riskler arasındadır.

Fakat bu çok sık gördüğümüz bir komplikasyon değildir.

Geç dönemde yaşanan riskler: Anevrizmanın daha da büyümesine bağlı olarak stent’in etrafından sızıntılar olması ihtimali bu işlemin komplikasyonlarından biridir.

Bu yüzden bu hastaların sürekli kontrol altında kalması gerekmektedir